Optymalizacja Konwersji

Optymalizacji konwersji może przynieść Ci wiele korzyści – sekret tkwi we wprowadzeniu odpowiednich zmian na Twojej stronie, które mogą zwiększyć konwersję.

Stopa konwersji to natomiast nic innego, jak stopień w jakim liczba wizyt na stronie przekłada się na liczbę zrealizowanych celów (inaczej współczynnik konwersji). By ją podnieść, a tym samym zwiększyć zyski naszej strony internetowej, powinniśmy zadbać o optymalizację konwersji. Są to wszelkie zabiegi i zmiany na stronie, mające na celu ułatwienie użytkownikowi poruszanie się po witrynie i podjęcie decyzji, a tym samym zrealizowanie pożądanego przez nas celu.

Etapy procesu optymalizacji współczynnika konwersji:

  1. Zdefiniować cele optymalizacji
  2. Ustalić docelowy poziom współczynnika konwersji
  3. Przeprowadzić analizę obecnej sytuacji
  4. Określić problem i przygotować sposoby jego rozwiązania
  5. Testować nowe rozwiązania i mierzyć uzyskiwane efekty
  6. Wdrożyć na stałe zmiany przynoszące oczekiwane rezultaty

ZAPYTAJ O OFERTĘ!