1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:

firma ZABSTER
ul. 11 Listopada 6/1, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492450816 , REGON: 380092909

Administrator danych, zbiera a następnie przetwarza dane dla oznaczonych i przewidzianych jako zgodne z prawem celów. Proces przetwarzania danych odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane są zbieranie jedynie w zakresie stosownym, zharmonizowanym i niezbędnym w stosunku do celów, w związku z którymi są przetwarzane.
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator zapewnia działania zmierzające do ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a w szczególności osób nieupoważnionych. W tym celu stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na poziomie adekwatnym do możliwych zagrożeń. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podmiotom.

W kwestiach powiązanych z:
– ochroną danych osobowych
– korzystaniem z przysługujących Tobie praw w zakresie przetwarzania danych osobowych
możesz w każdej chwili skontaktować się z Administratorem:
firmą ZABSTER
ul. 11 Listopada 6/1, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492450816 , REGON: 380092909 lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://zabster.pl/ w zakładce „kontakt”.

2.W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane po uprzednio wyrażonej zgodzie będą przetwarzane przez Administratora w celu:
1. świadczenia usług drogą elektroniczną
2. marketingu, w tym profilowania i w celach analitycznych
3. dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4. pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

3.Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
W przypadku zgód, których podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda – dane te będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej zgody przez Użytkownika. Dane osobowe użytkowników, na rzecz których realizowana była usługa przez firmę Zabster przetwarzane będą przez okres wymagany prawem.

4.Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
a) Zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów osoby, której dane dotyczą
b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5.Wymóg podania danych osobowych
Tylko dobrowolna zgoda jest podstawą wykorzystania Twoich danych osobowych w celach analitycznych lub reklamowych, w tym na profilowanie. W przypadku ustawienia swojej przeglądarki w sposób, który uniemożliwia zapisywanie plików cookies – Twoje dane nie będą przetwarzane. Niektóre dane osobowe wymagane są do zawarcia odpowiedniej umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy, może być brak możliwości skutecznego dokonania czynności niezbędnych do zawarcia umowy.

6.Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Administrator powierzy przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie podmiotom, które podpisały umowę na powierzenie przetwarzania danych. Należy tu wymienić m.in. podmioty o następującym profilu:
a) świadczące usługi z zakresu IT
b) świadczące usługi z zakresu e-marketing
c) świadczące usługi z zakresu obsługi księgowej
d) świadczące usługi z zakresu doradztwa prawnego
Administrator dopuszcza przetwarzanie danych przez inne podmioty, ale wyłącznie w sytuacjach kiedy jest to niezbędne.

7.Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Użytkownik Serwisu ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, które go dotyczą. Jak również, może on żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik Serwisu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody użytkownika. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W kwestiach powiązanych z:
– ochroną danych osobowych
– korzystaniem z przysługujących Tobie praw w zakresie przetwarzania danych osobowych
możesz w każdej chwili skontaktować się z Administratorem:
firmą ZABSTER
ul. 11 Listopada 6/1, 32-600 Oświęcim Chełmek, NIP: 5492450816 , REGON: 380092909 lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://zabster.pl/ w zakładce „kontakt”.

8.Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Każdy użytkownik ma prawo, w dowolnej chwili, wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Procedura składania skargi oraz dodatkowe informacje znajdują się w Serwisie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Pliki cookies i inne technologie
Administrator danych osobowych informuje, że strona internetowa korzysta z technologii cookies. Pliki cookies są danymi informatycznymi (w szczególności plikami tekstowymi), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego. Pliki cookies to zazwyczaj unikalny alfanumeryczny identyfikator, który dodawany jest do przeglądarki użytkownika Serwisu internetowego, w celu jej identyfikacji. Pliki cookies mogą zawierać dodatkowo dane m.in. IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania
Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
a) niezbędne do działania serwisu – pliki cookies umożliwiające poprawne działanie serwisu
b) zapewniające bezpieczeństwo – pliki cookies wykorzystywane przy rejestracji/logowaniu lub wykrywaniu nadużyć
c) optymalizujące działanie serwisu – podnoszące wydajność działania strony
d) personalizujące działanie serwisu – pliki cookies umożliwiające dostosowanie treści serwisu do twoich ustawień, personalizację wyświetlania strony, zapamiętywanie przejrzanych produktów lub zapamiętanie informacji o dodaniu konkretnych produktów do koszyka,
e) wykorzystywane przy personalizacji reklam lub analizie ruchu – pliki cookies w skuteczniejszy dopasowujące reklamy do twoich preferencji.
Możesz w każdej chwili dokonać zmian i usunąć plik cookies ze swojej przeglądarki. W tym celu należy postąpić zgodnie z instrukcją dostępną pod url.
– Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
– Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Urządzenia mobilne:
– Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
– IOS: – http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
– Windows Phone: http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
– Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na poprawność wyświetlania serwisu. Pliki cookies zamieszczane są w twoim urządzeniu końcowym i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem danych reklamodawców oraz partnerów. Reklama, analityka internetowa i tagi remarketingowe, tag konwersji (e-commerce)

Administrator może wykorzystywać narzędzia analityczne (np. Google Analytics) oraz tagi remarketingowe (tag Google AdWords, pixel Facebook Ads) umożliwiające analizę i gromadzenie danych o twoim zachowaniu w serwisie internetowym. Dane gromadzone są w sposób zanonimizowany. Możesz w każdej chwili zablokować przekazywanie informacji poprzez skorzystanie z narzędzia Google dostępnego pod URL: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl,

Dane te mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam za pomocą Google AdWords, Facebook Ads, DoublClick. Możesz w każdej chwili dostosować informacje, które są wykorzystywane przez Google poprzez zmianę ustawień swojego konta w serwisie Google https://adssettings.google.pl/authenticated lub poprzez zmianę ustawień preferencji na swoim profilu w Serwisie Facebook https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Możesz również skorzystać z narzędzia do rezygnacji z plików cookies dostawców zewnętrznych na stronie – Network Advertising Initiative. – http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Profilowanie (w tym analityka) Profilowanie jest sposobem agregacji informacji o Twoim i innych użytkowników zachowaniu na naszych stronach internetowych. Dzięki zautomatyzowanej analizie treści, które przegląda użytkownik możliwe jest tworzenie profilów użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania). Profile użytkowników wykorzystywane są do dopasowywania treści, dopasowywania sposobu prezentacji reklam lub poszukiwania użytkowników o cechach podobnych do Ciebie.

Administrator danych osobowych